חשוב: שינוי דרמתי בביטוחי הבריאות


פורסם ב- 03 September 2013

האם אתם שמעתם או קראתם את טיוטת הממונה על שוק ההון? יש בה אמירה שחשוב להבין את ההשלכות שלה על עתידכם הביטוחי.

על פי אותה טיוטה, פרק הניתוחים בישראל הנותן אפשרות לעבור ניתוחים בקליניקות פרטיות בארץ, יצטרך לעבור שינוי דרמתי ומשמעות שינוי זה עלולה להיות פגיעה ברוכשי ביטוח בריאות תחת פרק הניתוחים בארץ.

על מה מדובר?

החל מינואר 2014 לא יהיה ניתן לקבל פיצוי כספי במקרה של ביצוע ניתוח דרך רפואה ציבורית ולא דרך פוליסה פרטית. המצב היום, מאפשר למבצעי ניתוח דרך הרפואה הציבורית לבקש פיצוי מהפוליסה, למרות שהניתוח לא בוצע דרך החברה המבטחת.

כל מי שירכוש ביטוח עד אז- מכוסה, כל מי שלא- לא יהיה זכאי למרכיב חשוב זה.

יש לנו חבילות ביטוחי בריאות המציעות מגוון כיסויים רחב.
אשמח לעזור בהתאמת הפוליסה הרלוונטית עבורכם.


‹ עדכונים נוספים


עיצוב ניהול ופיתוח אתרים מבית קוואליש